Dwutygodnik Higijeniczny : organ Towarzystwa lékarskiego krakowskiego i Towarzystwa lékarzy galicyjskich we Lwowie : poświęcony Higijenie publicznéj i prywatnéj, oraz sprawom Organizacyi służby zdrowia i stosunkom zawodu lékarskiego : dodatek do Przeglądu lékarskiego. 1876, № 12

Dwutygodnik Higieniczny