Fat

Fat.
Modell H.W 83/300 mm.
Formgivet av Hans Christian Wagner.
Möjligen tillverkat 1965.
Avlångt elliptiskt (något oregelbundet). Konvext runtat, flat botten.
Yttersidan oregelbundet räfflad på längden med konvexa fåror.
Rökbrungrönt halvopakt glas.
Ovan angivna mått avser höjd vid mitten samt övre längd och bredd.
Höjd vid ändarna: 50 respektive 45 mm.
Bottnens längd och bredd: 85 respektive 65 m…