Pokal

Venetiansk, filigranornerad, fragment. Glas, ofärgat, med vit filigranornering av samma typ som M 17000:554 ovan. Del av lock.