Bägare

Fragment av ett så kallat Nuppenglas i grön, men nu helt ogenomskinlig glasmassa. Skärvan utgörs av en cylindrisk bukdel med en "noppa" som är ca 30 mm i diameter. Se liknande exempel från Vänersborgs museum under Referenser/digitala objekt.

Bägare
Bägare
Bägare
Bägare