Bägare

Fragment av ett passglas av ofärgad, nu iriserande glasmassa. Cylinderformat kärl med pålagd tråd.