Bägare

Fragment av ett ofärgat passglas med pålagd strierad glastråd. Ursprungligen mångkantigt.