Glaspokal

Fragment av en venetiansk lockpokal i gröntonat glas. Vit filigranornering i breda ränder, omväxlande med krysstrådbårder. Ser ut som M 17000: 493 - 504 och troligen tillhörande samma pokal. Delar av lockets nedre del? (M 17000: 505). Pokalens rand, dess liv resp, nedre del (M 17000: 509 - 515), noden (M 17000: 516 -525) samt foten (M 17000: 526 - 527).