Kruka

Del av kraftig mynningskant med vertikalt öra. Yngre rödgods med ljus gulgrön glasyr på insidan av kärlet. Möjligen del av en karott eller liknande serveringskärl. Mycket lik M 17000-2158 - 2160 och 2163. Tillverkad i södra Skandinavien.