Skål

Buk-/bottenfragment av yngre rödgods. Spjälkad insida med rest av gul glasyr. Slät utsida med brun glasyr. Tillverkad i södra Skandinavien.