Skål

Del av mynningskant av yngre rödgods med brun glasyr på insidan. Dekor med vit piplera och grön glasyr samt en bred gulvit rand på mynningskanten. Utsida med täta, profilerade drejlinjer vid mynningsranden. Tillverkad i södra Skandinavien. Antagligen samma föremål som M 17000-2210 - 2222 och ev. 2225.