Skål

Del av buk-/bottenfragment av yngre rödgods med brun glasyr på kärlets insida. Täta drejränder och fläckvis glasyr på utsidan. Möjligen del av en bukig skål eller en gryta. Tillverkad i södra Skandinavien.