Tegel

Del av en tegelsten med tassavtryck från en hund.