You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

İtalya devlet-i fahimesi memaliki mahsulat-ı arziye ve harsiyesi ve sınaiyesinden olarak İtalya tüccâr ve tebʿasının gayr ez memnuat Memalik-i mahrusa-i şahaneye getirdikleri ve Memalik-i mahrusa-i şahane mahsulat-ı arziye ve harsiyesi ve sınaiyesinden bil-mübayaa kendi memleketlerine ve yahud diyar-ı ahara nakl için ... lâzım gelen gümrük rüsumatı için ...

München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 A.or. 2005.178-1/22#Beibd.10