Epistula rabbi Samuelis ad rabbi Isaac de adventu Messiae :mit Widmungsbrief des Autors an Hugo de Vaucemain, General des Dominikanerordens ; mit Inhaltsverzeichnis

Fassung B (Kap. 1-25)