You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige :helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5. september 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar

München, Bayerische Staatsbibliothek -- Biogr. 637 g