Han Wei cong shu :86 zhong. can: 6 zhong que: Zhen zhong shu, Fo guo ji, Nan fang cao mu zhuang, Zhu pu, Qin jing und Dao jian lu fehlen. 2

München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 L.sin. Aa 304-2