Gamla affären före branden, Bergendahl speceri- och viktualiehandel. Tomterna 82-84, längs med V. Långgatan förvärvades 1879, och bebyggdes med ett stenhus, som blev brandskadat 1889, men reparerades. Fotograf Alfred Bergendahl. Givare H Bergendahl.

Gamla affären före branden, Bergendahl speceri- och viktualiehandel. Tomterna 82-84, längs med V. Långgatan förvärvades 1879, och bebyggdes med ett stenhus, som blev brandskadat 1889, men reparerades. Fotograf Alfred Bergendahl. Givare H Bergendahl.