You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Analýza výsledků hybridních revaskularizačních výkonů pro multietážové postižení tepenného systému dolních končetin – výsledky jednoho centra

Use of hybrid revascularization procedures for the therapy of multilevel lower extremity arterial disease – analysis of single center experience

Úvod: Cílem práce je zhodnocení našich zkušeností a výsledků s použitím hybridních rekonstrukcí v terapii multietážového postižení tepenného systému dolních končetin a vyhodnocení vlivu indikace a typu hybridní rekonstrukce na jejich průchodnost. Metoda: Retrospektivní analýza souboru pacientů s prospektivním sběrem dat. Na základě typu hybridní rekonstrukce rozdělení pacientů do 5 skupin. Skupina…