You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Prierezová štúdia hodnotenia držania tela rómskych a nerómskych detí mladšieho školského veku

Cross-sectional study of body posture in Roma and non-Roma children at primary school age

Na rozdiel od majoritnej časti populácie, u rómskych žiakov na Slovensku chýba základná informácia o stave držania tela, preto cieľom našej vedeckej práce bolo zhodnotiť a porovnať výskyt nesprávneho držania tela u rómskych a nerómskych detí mladšieho školského veku. Prezentovaná výskumná práca sa zaoberá problematikou výskytu nesprávneho držania tela a porovnaním výsledkov v rómskej a nerómskej d…