You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Předpověď úspěšnosti a selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. komory

Prediction of success and failure of endoscopic third ventriculostomy

Endoskopická ventrikulocisternostomie III. komory (ETV) je v současnosti považována za metodu první volby v léčbě obstrukčního hydrocefalu. Je indikována v případě obstrukce v komorovém systému distálně od akveduktu, ně­kte­rými autory pak i u jiných typů hydrocefalu. Úspěšnost této metody se pohybuje v průměru kolem 2/3 operovaných pa­cientů a je závislá na celé řadě faktorů. V našem sdělení se s…