You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Adenocarcinoma in situ děložního hrdla – 10letý soubor

Adenocarcinoma in situ of the uterine cervix –10-year series

V souboru 39 případů adenokarcinomu in situ děložního hrdla byly sledovány: věk pacientek, cytologické, kolposkopické a histologické nálezy, operační výkony a definitivní řešení. Medián věku byl 38 let (24–75). Prebioptická suspekce žlázové léze byla vyslovena v 7 cytologických (18 %) a v 7 kolposkopických (18 %) nálezech. U 28 nemocných (72 %) byla současně přítomna koexistující skvamózní léze. V…