You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stydlivost ve vztahu k vybraným psychickým poruchám a osobnostním rysům. Využití české verze Dotazníku stydlivosti v praxi

Shyness in relation to selected mental disorders and personality traits. The Czech version of questionnaire of shyness in practice

Článek sleduje problematiku stydlivosti jako emocion álního osobnostního rysu, pro který je typický strach z negativního hodnocení doprováze ný emoční nepohodou. Nejvýznamnější emocí uplatňující se při zaměření pozo rnosti na vlastní selhání a je stud. Stydlivost, která se stane negativní součá stí sebepojetí, působí negativně na životní spokojenost člověka a má rovněž úzký vztah k psychickým poru…