You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity

Circulating and extracellular microRNAs as new diagnostic biomarkers for gynecological cancers

Malé regulační molekuly, tzv. mikroRNA, se podílejí na regulaci všech základních životních procesů v buňkách. Jsou regulátory exprese genů na posttranskripční úrovni. Ovlivňují tuto expresi vazbou na cílové mRNA, která vede k blokaci translace a štěpení mRNA. Nejnovější výzkumy ukázaly, že jejich výskyt není omezen jen na buňky, ale mikroRNA se vyskytují také v tělních tekutinách. Vzhledem k tomu,…