You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Chirurgická léčba supratentoriálních kortiko-subkortikálních kavernomů

Chirurgická léčba supratentoriálních kortiko‑subkortikálních kavernomů

Surgical treatment of supratentorial cortico‑subcortical cavernous malformation

Cíl: Cílem studie je představit dlouhodobé výsledky chirurgické léčby supratentoriálních kavernózních malformací mozku na Neurochirurgické klinice 1. LF UK a ÚVN‑VFN. Soubor a metodika: Retrospektivně jsme do studie zařadili pacienty se supratentoriálním, kortiko‑subkortikálně uloženým kavernomem léčené v letech 2000–2012. Hodnotili jsme epidemiologická data pacientů, radiologický nález, klinický…