You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Spektrum požadovaných vyšetrení nukleárnej medicíny pri karcinóme prostaty po registrácii 18F fluorocholínu: dvojročné sledovanie v nemocnici Tenon

Evolution of indications of nuclear medicine examinations in prostate cancer since the registration of fluorocholine (F-18): a two year survey at hospital Tenon

Úvod: Registrácia nového rádiofarmaka pre pozitrónovú emisnú tomografiu (PET) je výnimočným javom a je zaujímavé sledovať, aký vplyv má dostupnosť nového PET produktu na preskripciu vyšetrenia príslušnými klinikmi. 18F fluorocholín (FCH) bol vo Francúzsku zaregistrovaný v apríli 2010 pri karcinóme prostaty (KP) pre detekciu jeho kostných metastáz. Metódy: Počas 8 štvrťrokov od apríla 2010 do marc…