You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Zkušenosti z hodnocení zdravotních rizik expozice hluku ze silniční dopravy

Experience in health risk assessment of exposure to noise from road traffic

Prezentovaný článek popisuje proces hodnocení zdravotních rizik (HRA) a posouzení vlivů na veřejné zdraví (PVZ) expozice hluku ze silniční dopravy. Hodnoceno bylo několik odlišných dopravních situací v odlišných lokalitách. Pro hodnocení byly použity doporučené metodiky WHO. Tyto pracovní materiály popisují vztahy mezi venkovní hlučností (hodnoty deskriptorů hluku) a souvisejícími zdravotními účin…