You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Výsledek celotělového FDG-PET vyšetření predikuje osud nemocných s difuzním velkobuněčným lymfomem jak při použití v intermediárním stagingu, tak při použití na konci standardní chemoterapie

Výsledek celotělového FDG-PET vyšetření predikuje osud nemocných s difuzním velkobuněčným lymfomem jak při použití v intermediárním stagingu, tak při použití na konci standardní chemoterapie : The outcome of whole-body FDG-PET examination predicts the future of patients with diffuse large-cell lymphoma in the use of both intermediary staging and at the end of standard chemotherapy

Outcome of whole-body FDG-PET examination predicts the future of patients with diffuse large-cell lymphoma in the use of both intermediary staging and at the end of standard chemotherapy

Hodnocení léčebné odpovědi je jedním z nejdůležitějších prognostických ukazatelů. Pomocí metabolického stanovení FDG-PET je umožněno rozlišit strukturální změny, které obsahují ještě viabilní lymfomovou tkáň od fibrotických reziduí. Metoda: V rámci retrospektivní analýzy 96 nemocných s diagnózou difuzního velkobuněčného lymfomu (DLBCL) diagnostikovaných v letech 1999?2004 byl hodnocen prognostický…