You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Endovaskulární léčba u akutní mozkové ischemie - trombolýza a mechanická embolektomie

Endovascular treatment in acute stroke - thrombolysis and mechanical embolectomy

Trombolytická léčba ischemické cévní mozkové příhody je založena na "rekanalizační hypotéze", že obnovení průtoku mozkovou tepnou vede k reperfuzi ischemické tkáně a ke zlepšení klinického stavu. Limitací intravenózního podání trombolytika jsou časová kritéria a uzávěry velkých cév. Cílem endovaskulární léčby je snaha dosáhnout účinější rekanalizace uzavřených mozkových tepen.