You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Non-indigenous mammals and their influence on Socotra Island ecosystems

Příspěvek přináší informace o nepůvodních savcích ostrova Sokotra a jejich vlivu na místní ekosystémy. Nejvýraznějším problémem je nadměrná pastva dobytka. Nadměrné spásání je výsledkem rostoucí početnosti populací domácích zvířat, zejména koz v důsledku zvýšené poptávky po mase, změny způsobu chovu a vymizením tradičního kočovného pastevectví. Důsledkem je pak nárůst půdní eroze, změna a destrukc…