Afbeelding van reizigers in een slaaprijtuig van Wagons-Lits (showtrein '72).N.B. De Showtrein '72 was een initiatief van een aantal treintouroperators, zoals Bergland Expres, Biljettencentra, F.T.S., Hotelplan, N.S. en Wagons-Lits. De trein was samengesteld uit diverse zit/lig-, slaap- en restauratierijtuigen.

Afbeelding van reizigers in een slaaprijtuig van Wagons-Lits (showtrein '72).N.B. De Showtrein '72 was een initiatief van een aantal treintouroperators, zoals Bergland Expres, Biljettencentra, F.T.S., Hotelplan, N.S. en Wagons-Lits. De trein was samengesteld uit diverse zit/lig-, slaap- en restauratierijtuigen.