"Coté du Premier Carosse Doré, dont les Paneaux sont de Glaces de Miroir, et les Cloux de Cristal."

"Worden verkogt op de Cingel over d' Appelmarkt ten huise van B. Picart kunstverkoper, in de star." druk recto r.o.

Afbeelding van een van de zijkanten van de staatsiekoets van de hertog van Ossuna, de Spaanse gevolmachtigde deelnemer aan de onderhandelingen over de Vrede van Utrecht in het stadhuis van Utrecht in 1713.

Afbeelding van een van de zijkanten van de staatsiekoets van de hertog van Ossuna, de Spaanse gevolmachtigde deelnemer aan de onderhandelingen over de Vrede van Utrecht in het stadhuis van Utrecht in 1713.