Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Łodzi. 1983, Skorowidz

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta Łodzi

Dz. Urz. Rady Nar. m. Łodzi