Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego. 1986, nr 1 (15 stycznia)

Dz. Urz. Woj. Łódz.