Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego. 1995, nr 20 (29 grudnia)

Dz. Urz. Woj. Łódz.