Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego. 1991, nr 4 (25 kwietnia)

Dz. Urz. Woj. Łódz.