Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego. 1992, nr 19 (7 grudnia 1992)

Dz. Urz. Woj. Krak.