Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w M. Krakowie. 1957, nr 6 (15 grudnia)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w mieście Krakowie