Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa. 1972, nr 14 (21 lipca)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa