Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa. 1971, nr 3 (30 stycznia)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa