Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w M. Krakowie. 1960, nr 1 (30 stycznia)

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w mieście Krakowie

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.