Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w M. Krakowie. 1963, nr 19 (24 października)

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w mieście Krakowie

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.