Przegląd Techniczny : pismo miesięczne poświęcone sprawom techniki i przemysłu. [R.9], T.17, z.5 (maj 1883)

Prz. Tech.