Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta Krakowa. 1975, nr 22 (10 września)

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.