Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa. 1967, nr 3 (6 lutego)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w mieście Krakowie

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa