Przegląd Techniczny : czasopismo miesięczne poświęcone sprawom techniki i przemysłu. [R.16], T.27, [z. 9] (wrzesień 1890) + wkładka

Prz. Tech.