Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa. 1973, nr 6 (10 lutego)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa