Przegląd Techniczny : czasopismo miesięczne poświęcone sprawom techniki i przemysłu. [R.17], T.28, [z. 10] (październik 1891)

Prz. Tech.