Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa. 1965, nr 13 (10 czerwca)

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.