Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta Krakowa. 1978, Skorowidz alfabetyczny

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.