Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa. 1973, nr 12 (14 maja)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa